Učešće na Pantheon konferenciji

Naš tim je posetio dvodnevnu Pantheon konferenciju, koja je bila izuzetno posećena i pružila nam priliku za razmenu iskustava. Učesnici su se upoznali sa najnovijim unapređenjima, kao i sa budućim planovima, sa posebnim naglaskom na automatizaciju procesa i korišćenje AI tehnologije.

Partneri su predstavili razne digitalne alate i programe koji omogućavaju efikasnije i profitabilnije poslovanje. Takođe, aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a i SEF-a su detaljno razmatrana.